Foto: SHUTTERSTOCK

5 viltolyckor – varje timme

I Sverige sker 48 000 viltolyckor om året med fordon inblandade. Olyckorna måste minska. Det är budskapet när Nationella Viltolycksrådet kör en landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor 26 september-2 oktober.

Under veckan kommer bilister, mc-förare och bilskoleelever mötas av budskapet ”Se dig omkring när du reser”. Informationen går främst ut på att göra folk medvetna om viltfaran på vägar och hur man som trafikant faktiskt kan förebygga olyckor.

Informationsmaterialet delas ut i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisdistrikt genomför också trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

Vilda djur finns dygnet runt, året om, på och utefter våra vägar. Från norr till syd. På glesbygden och i tätbebyggt område. Visste du att nästan 35 procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen?

Bakom det ökande antalet viltolyckor finns många faktorer; biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, förares ovana att läsa av naturen utanför vägbanan, och bra vägar som i sin tur genererar högre hastigheter. Klicka här för statistik över de mest viltolycksdrabbade vägsträckorna – län för län.

Tänk på att:

• Anpassa hastigheten efter rådande vägförhållanden och miljö.
• Ha en ”vid” blick när du kör, speciellt vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
• Vara på din vakt när du har vattendrag på ena sidan vägen och skog på den andra för där passerar djuren ofta för att dricka.
• Ta det extra försiktigt längs olycksdrabbade sträckor där det saknas viltstängsel.
• Vara extra uppmärksam vid gryning eller skymning, djuren rör sig i skydd av mörkret.

Om vilt dyker upp:

• Är det en älg – försök undvika kollision. Bromsa först, styr sedan undan.
• Är det omöjligt att undvika en krock – försök träffa djurets bakre del, då slungas älgen från bilen. Träffar du frambenen faller den in i bilen.
• Hoppar det upp småvilt på vägen, bromsa kraftigt men undvik hastiga undanmanövrar. Det kan resultera i en ännu allvarligare olycka.

När olyckan är framme – steg för steg:

• Sätt ut varningstriangel och slå på bilens varningsblinkers.
• Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge plats, viltslag och djurets eventuella flyktväg. Att inte anmäla viltolycka är ett brott.
• Markera olycksplatsen med en markeringsremsa*, även om viltet är dött.
• Om viltet överlevde kollisionen, häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som djuret försvann.
• Avlägsna om möjligt döda djur från vägen, men tänk på din egen säkerhet. Använd gärna reflexväst.
• Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. Du kan skadas och djurets lidande kan förvärras.
* Markeringsremsan kan du hämta hos Polisen eller Bilprovningen. Har du ingen remsa kan du markera olycksplatsen med en plastpåse eller dylikt.

Tips:

Ladda ner Nationella viltolycksrådets app ”Viltolycka” som varnar när du kör in i ett viltolycksdrabbat område.

Publicerat: 22 september, 2017 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.