FOTO: Shutterstock

Allt du behöver veta om släp

Båtar ska tas upp, skräp fraktas till återvinningsstationer, bohag flyttas och hästar transporteras till tävlingar. När man ska dra släp efter bilen är det viktigt att ha koll på reglerna.
Häng med, så reder vi ut begreppen!

Milt uttryckt är det en snårig djungel av regler med olika bestämmelser för alla olika kombinationer. Och, 2013 kom tre nyheter gällande B-körkort och släp. Den stora ändringen är att du med de nya reglerna kan skaffa utökad B- behörighet, vilken möjliggör drag med tyngre husvagnar eller hästsläp samt med större bilar.

Med B-behörighet ligger gränsen för bilens och släpets sammanlagda totalvikt på högst 3 500 kilo, och med utökad behörighet på upp till 4 250 kilo. Enkelt uttryckt kan man säga att utökad behörighet B är en påbyggnad av den vanliga B-behörigheten.

– Det är många som tror att utökad B ger dem rätt att köra tyngre personbilar än 3 500 kg, vilket inte är fallet. Utökad B gäller bil plus släp. Inte enbart bil, säger Transportstyrelsens expert Olof Stenlund.

Vägen mot 750 kilo extra

Fördelen med utökad behörighet kan vara att slippa fundera över om du klarar marginalen för 3 500 kilo när du exempelvis ska lasta hästen, flytta bohag eller ta upp båten. Körprovet görs direkt hos Trafikverket, du behöver varken söka körkortstillstånd eller avlägga teoriprov, och kostnaden landar på dryga tusenlappen.

Kolla registreringsbeviset

Borta sedan 2013 är kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt. Efter 2013 gäller den sammanlagda vikten av bil, släp och last vilken inte får överstiga 3 500 kilo respektive 4 250 kilo.

Men, oavsett vad reglerna säger så måste du alltid kontrollera fordonets registreringsbevis för att se vad bilen faktiskt klarar av att dra. Det är flera delar som påverkar, exempelvis dragkrokens infästningar, bilens bromsar samt köregenskaper. Den maximala släpvagnsvikten är fastställd av biltillverkaren och får inte överskridas.

– Det här gör att det blir viktigare att hålla reda på bilens högsta släpvagnsvikt och vad lasten väger, säger Olof Stenlund, expert vid Transportstyrelsen.

Kalkylatorn förenklar

Gällande behörighet BE vilken tagits efter den 19 januari 2013 ger den rätt att dra släp med en totalvikt på högst 3 500 kilo. Om du innan regeländringen skaffade BE får du fortsätta att dra släp oavsett vikt om körkortet inte varit återkallat (eller ogiltigt av annat skäl) efter detta datum.

På Transportstyrelsens hemsida kan du enkelt i en kalkylator räkna ut om du får dra en specifik släpvagn eller husvagn med ditt fordon, och vilken körkortsbehörighet som krävs och hur mycket släpet kan lastas. Du hittar kalkylatorn på: www.transportstyrelsen.se/slap. Det går även bra att ringa Transportstyrelsens kundtjänst på telefon: 0771-81 81 81.

Ordlista

Tjänstevikt: Den sammanlagda vikten av ett fordon i driftvärdigt skick utan passagerare och last.
Maxlast: Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen är konstruerad för. Bilens passagerare räknas som last.
Totalvikt: Högsta vikt som fordonet är konstruerat för att klara av (tjänstevikt plus maxlast). Fordonens totalvikter avgör vilken körkortsklass som krävs.
Släpvagnsvikt: Den sammanlagda vikten av släpvagnen och lasten.
Bruttovikt: Den vikt ett fordon har vid ett speciellt tillfälle, utgörs av tjänstevikt och lasten vid det aktuella tillfället.
Maximal tågvikt: Högsta tillåtna sammanlagd bruttovikt för bil och släp tillsammans. Högsta sammanlagda bruttovikt anges på bilens registreringsbevis under punkten F.3.
Maximal släpvagnsvikt: En begränsning av hur mycket släpvagnen och lasten högst får väga och som beror på bilens och kopplingsanordningens konstruktion (bruttovikt avgör). På bilens registreringsbevis under punkten O.1 och O.2 anges vad som är bilens högsta vikt för släpvagn.

Källa: Transportstyrelsen

Hastighet med drag:

Du får köra i högst 80 km/tim med…
…bromsad släp- eller husvagn
…obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg)
a) om totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller
b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt.

Du får köra högst 40 km/tim med…
släpvagn med ledad dragstång och påskjutsbroms (t.ex. styrande framaxel)
obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg)
a) om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.
Källa: Transportstyrelsen.

Eftermontera dragkrok:

En EU-typgodkänd personbil klass I eller lätt lastbil, som får en typgodkänd dragkrok eftermonterad, behöver inte genomgå en registreringsbesiktning. Gäller dock inte husbil.

De nya reglerna kom 2013 och gäller när man monterat en typgodkänd dragkrok som är avsedd för fordonet under förutsättning att uppgifterna om maximal släpvagnsvikt finns i vägtrafikregistret.

Tänk på att dragkroken ska vara monterad enligt monteringsanvisningarna och vara avsedd för fordonet.

Kravet för att man inte ska behöva registreringsbesikta i det här fallet är att kroken är typgodkänd och avsedd för bilen den ska monteras på, att den är monterad på ett fackmannamässigt sätt och enligt bil- och kroktillverkarens anvisningar, samt att uppgifter om bilens maximala släpvagnsvikt finns registrerade. Kontrollera detta i registreringsbeviset.

Info från Transportstyrelsen:

Klicka på den här länken för att läsa och ladda hem Transportstyrelsens folder ”Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn”. Där hittar du bland annat många exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer.

Publicerat: 2 oktober, 2017 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.