FOTO: Shutterstock

Byt vindruta – för säkerhets skull

Det är i övergången mellan vinter och vår som risken för stenskott är som störst – när gruset ligger kvar på snöfria vägar. Ett stenskott känns inte bara förargligt, det kan även ge dig sämre sikt och försämrad säkerhet.

Detsamma gäller en sliten vindruta med små osynliga sprickor, som kan orsaka reflex- och ljusbrytningar. Redan efter cirka 8 000 mil kan din vindruta ha så mycket småsprickor att det är farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

En sliten vindruta, eller en liten spricka, visar sig speciellt under mörkerkörning och vid lågt stående sol. Försämrad sikt påverkar självklart också förarens reaktionsförmåga avsevärt.

Om man jämför en ny vindruta, med en som hängt med i cirka 15 000 mil, minskar siktsträckan* i bländande ljus med upp till 65 procent. Och även om sprickan bara är en centimeter, innebär det skymd sikt av föremål, som är så nära som 40 meter framför bilen.

Ytterligare en aspekt är att även ett litet stenskott lätt kan bli en säkerhetsrisk. Idag är bilens rutor en viktig del i den bärande konstruktionen, och hela 30 procent av konstruktionshållfastheten är beroende av att vindrutan ger stöd.

* Med siktlinje avses den räta linjen mellan en fordonsförares öga och ett av föraren observerat föremål. Motsvarande vägsträcka kallas siktsträcka. (Källa: trafikverket.se)

Att laga stenskott:

Ett stenskott ska lagas så fort som möjligt, för att förhindra att fukt och smuts tränger in och förstör filmen i glaset, eller att sprickan sprids vidare. Att vindrutan spricker mer kan dels bero på temperaturväxlingar, och dels på att rutan utsätts för små vridningar från karossen.

Ett tips är att alltid ha ett stenskottsplåster i bilen om olyckan skulle vara framme.

Nästan alla stenskott går att laga, men beroende på var skadan sitter kan du av säkerhetsskäl ändå behöva byta ruta.

För att kunna bibehålla hög säkerhet är det viktigt att vindrutan är av rätt kvalitet och att den är korrekt monterad. Då kan karossen behålla sin stabilitet och vidhäftningen av rutan fortsätter att vara lika stark som när bilen var ny.

Moderna bilar är dessutom ofta utrustade med givare och sensorer, till olika assistans- och säkerhetssystem, vilka måste kalibreras om vid byte av vindrutan.

Det är alltså inte ”bara” en ruta som byts ut, utan många av bilens viktiga funktioner är beroende av vindrutan.

Våra anläggningar och specialutbildade servicetekniker garanterar att din bil fortsätter att vara utrustad med originaldelar, även efter ditt verkstadsbesök.

FAKTA/Stenskott
• Stenskott upp till den gamla femkronans storlek brukar gå att reparera.
• Tejpa över stenskottet så fort som möjligt när det har hänt, innan smuts och fukt samlas i skadan och eventuellt förvärrar den. På så sätt underlättar du för en bra lagning. Stenskott i glastak går att laga på samma sätt.
• Är skadan större än 30 millimeter krävs i regel byte av vindruta.

Vindrutan måste bytas om;
…det är fler än tre stenskott.
…stenskottet är mindre än fem centimeter från fönsterkanten.
…stenskottet är mitt i förarens synfält.
…det har blivit sprickor.

Läs också: Bilglas – Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor (PDF)

KÄLLA: Auktoriserade Bilglasmästerier – Glasbranschföreningen

Publicerat: 4 april, 2017 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.