FOTO: Shutterstock

Lasta rätt på takräcket

För säkrast möjliga färd – med en rejält surrad packning på takräcket – kommer här en liten checklista inför avresan.

Lasta rätt på takräcket

• Placera den tyngsta lasten lågt, underst på ditt takräcke.
• Säkra lasten ordentligt med spännband eller liknande. Lös last kan slungas iväg och orsaka stor skada vid kraftiga inbromsningar och kollisioner.
• Se till att lasten inte sticker ut för långt framför takräcket. I sidled får lasten maximalt skjuta ut 20 cm, med en totalbredd om max 260 cm.
• 24 meter är den maximalt tillåtna längden. Märk ut både fram- och bakflaggor eller liknande i tydliga färger när lasten skjuter ut mer än 1 meter.
• I mörker, eller när väderförhållandena så kräver, märk ut med lykta fram – vitt ljus samt vita reflexer. Bakåt gäller rött ljus och röda reflexer.

Vikten av vikten
I bilens användarhandbok står maximal vikt för vad som får fraktas på taket. Oftast får du inte lasta mer än totalt 75–100 kilo, inklusive räcke/box. Allt för tung last ovanpå bilen förändrar bilens köregenskaper eftersom bilens tyngdpunkt höjs.

Läs också: Frigör plats med takräcke

Publicerat: 3 januari, 2019 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.