FOTO: Shutterstock

Minska olycksrisken – tänk vilt

Faran för vilt är som störst under höst och vår. Var tionde minut sker en viltolycka i den svenska vägtrafiken. Så här minimerar du risken att krocka med vilt.

Tänk på det här

 • Anpassa hastigheten efter rådande vägförhållanden och miljö.
 • Ha en ”vid” blick när du kör, speciellt vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
 • Var på din vakt när du har vattendrag på ena sidan vägen och skog på den andra för där passerar djuren ofta för att dricka.
 • Ta det extra försiktigt längs olycksdrabbade sträckor där det saknas viltstängsel.
 • Var extra uppmärksam vid gryning eller skymning, djuren rör sig i skydd av mörkret.

TIPS: Ladda ner Nationella viltolycksrådets app ”Viltolycka” som varnar när du kör in i ett viltolycksdrabbat område.

Om vilt dyker upp

 • Om det är en älg – försök undvika kollision. Bromsa först, styr sedan undan.
 • Är det omöjligt att undvika en krock – försök träffa djurets bakre del, då slungas älgen från bilen. Träffar du frambenen faller den in i bilen.
 • Hoppar det upp småvilt på vägen, bromsa kraftigt men undvik hastiga undanmanövrar. Det kan resultera i en ännu allvarligare olycka.

När olyckan är framme – steg för steg

 • Sätt ut varningstriangel och slå på bilens varningsblinkers.
 • Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge plats, viltslag och djurets eventuella flyktväg. Att inte anmäla viltolycka är ett brott.
 • Markera olycksplatsen med en markeringsremsa*, även om viltet är dött.
 • Om viltet överlevde kollisionen, häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som djuret försvann.
 • Avlägsna om möjligt döda djur från vägen, men tänk på din egen säkerhet. Använd gärna reflexväst.
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. Du kan skadas och djurets lidande kan förvärras.

* Markeringsremsan kan du hämta hos Polisen eller Bilprovningen. Har du ingen kan du markera med en plastpåse eller dylikt.

Publicerat: 7 november, 2016 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.