FOTO: Shutterstock

Så fraktar du julgranen på taket

En julgran kan vid tvärstopp eller kollision förvandlas till en farlig projektil. Därför är det extra viktigt att surra fast granen på rätt sätt inför färden hem.

Redan vid 50 km/h flyger en gran på 32 kilo iväg med 14 meter per sekund och får en kraft på 750 kilo vid ett tvärstopp. Det visar tester som den tyska bilistorganisationen ADAC har genomfört.

Förutom att det är farligt att köra med osäkrad last kan det kosta dig 1 500 kronor om polisen stoppar dig. Skulle du dessutom orsaka en olycka kan följderna bli allvarligare än så.

Surra granen – steg för steg:

• Börja med att skydda lacken genom att placera en filt under granen.

• Använd alltid kraftiga spännremmar med lås, undvik elastiska spännband.

• Vira några varv runt den nedersta delen av stammen och spänn sedan fast granen hårt i bilens lasthållare, och fortsätt sedan att surra fast resten av granen.

• Enligt trafikförordningen gäller att vid färd på väg skall lastens yttersta del vara tydligt utmärkt när lasten skjuter ut framför ett fordon eller mer än en meter bakom ett fordon. Last som skjuter ut mindre än en meter framför fordonet behöver dock inte märkas ut om den utskjutande delen tydligt framgår för andra trafikanter.

• Under mörker, i skymning och gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter ska lasten märkas ut.

Fraktar du granen inne i bilen ska nedre delen av stammen placeras framåt och tätt mot ryggstödet. Säkra därefter trädet ordentligt. Kontrollera även att ingen del av granen täcker bakljuset eller registreringsskylten.

Sticker granen ut bakom bilen måste den markeras med röd flagga eller ett rött ljus om det är mörkt.

(uppdaterad 2018-12-17)

Publicerat: 15 december, 2017 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.