FOTO: Shutterstock

Slitna vindrutor orsakar olyckor

Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut (VTI) har i en studie visat att en sliten vindruta försämrar förarens sikt avsevärt, vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Även körbeteendet blir ryckigt och innebär en trafikfara.

Forskningsresultatet visar att slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken. Redan efter cirka 8 000 mil försämras sikten, vilket betyder en ökad trafikfara vid möte i lågt stående sol under vår och höst, samt i mörker och regn.

Avstånd till upptäckt av hinder i vägbana, vid lågt stående sol, vid färd i 40 km/h:
• Ny vindruta – 199 meter.
• Vindruta som rullat i 15 000 mil – 90 meter.
• Vindruta som rullat i 35 000 mil – 70 meter.

FAKTA/Glasförsäkring
Glasförsäkringen ingår i bilens halv- och helförsäkring och ersättning utbetalas om bilens vind-, sido- eller bakruta genombrutits, krossats eller spräckts. Självrisken är ofta 35 procent av kostnaden, eller lägst 1 000 kr, men beloppet varierar beroende på försäkringsbolag. Räkna med 1 500-1 800 kronor för en ny vindruta. Om rutan repareras, istället för att bytas, ligger självrisken mellan 0-200 kronor.

4 faktorer som påverkar kostnaden är:
• typ av glasskada – stenskott eller en större spricka.
• typ av bilruta.
• typ av bilmodell.
• typ av bilförsäkring.

Tips! Kontakta alltid ditt försäkringsbolag, för uppgift om vilken glasmästare du kan vända dig till. De har enligt försäkringsvillkoret rätt att anvisa reparatör.

Publicerat: 4 april, 2017 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.