FOTO: Shutterstock

Forskaren: Coronakrisen ett uppsving för bilen

Mycket talar för att bilåkandet, inte minst semesterresandet, kommer att öka som en följd av coronapandemin. Det menar Erik Lundberg, forskare och föreståndare vid Centrum för turism på Göteborgs universitet.

– Under semestern har de flesta av oss inte flugit. Jag har ingen statistik på det men förutsätter att vi tagit bilen oftare den här sommaren. Bilen har också en klar fördel under en pågående pandemi jämfört med tåg, nämligen att vi är i ett ”säkert” sällskap.

Erik Lundberg
Erik Lundberg. FOTO: Johan Wingborg

Erik Lundberg framhåller upplevd risk som en viktig faktor när vi väljer vart vi åker och hur vi transporterar oss. Tidigare studier visar att resebeteenden förändras tillfälligt när folk upplever en förhöjd risk för exempelvis terrorattentat.

– Samma teori kan man anslå här. På kort sikt är alltså bilen populär, men den kan faktiskt bli det på lång sikt också. Om sex-tolv månader kanske pandemin är över och vi har ett vaccin. Men osäkerheten finns fortfarande kvar, och då pratar vi inte om faktiska risker utan vad du som ska ta dig någonstans känner, säger han och fortsätter:

– Det kanske inte känns bra att sitta i ett flygplan eller nära någon på en buss eller ett tåg. Jag är medveten om att det inte går att fastslå nu men teoretiskt är det en möjlig utveckling.

Hur ser du på bilåkande vs flygresor?
– Tillsammans med kollegorna Anneli Kamb och Jonas Nilsson, samt Jörgen Larsson på Chalmers, genomförde jag en studie om klimat och turism, vars rapport kom ut strax innan pandemin. Den visar att det är det ur ett klimatperspektiv, i de flesta fall, är mycket bättre att ta bilen än flyget när vi åker på semester.

– Att jobbpendla med bil är mer problematiskt, då åker vi i snitt drygt en person per bil. Däremot visar den senaste statistiken att vi är närmare tre personer/bil i genomsnitt under semestern.

Vilka effekter fick Fågelinfluensan och utbrottet av Sars på resandet?
– Ser man till det internationella flygresandet blev det bara ett litet hack i kurvan nedåt innan den gick uppåt igen. Men jämfört med tidigare pandemier är coronapandemin global. Innan corona drev också klimatkrisen en viss andel resande från flyg till bil och framför allt tåg. Det finns också risk för en global ekonomisk kris nu. När allt detta sker samtidigt finns förutsättningar för betydligt större förändringar i resebeteendet än det har gjort tidigare.

Det finns också en fjärde faktor som kan spela en viktig roll för hur vi spenderar våra ledigheter i framtiden.

– Inte alla, men många, har testat nya semestervanor i år. Inom konsumtionsforskning nämns ofta människans ganska starka vanebeteende. Vi gör samma saker vi alltid har gjort för att det är bekvämt och riskfritt. Har du fått en bra upplevelse av din nya semesterform kanske du ändrar dina vanor.

Erik Lundberg säger att vi ganska snart kommer se vartåt det lutar.

– Avgörande är hur det blir när vi kan flyga fritt igen och om priserna går ned till samma låga nivåer. Har du då skapat nya stabila semestervanor du vill fortsätta med, återgår du till ditt gamla resebeteende eller blir det någonting där emellan? Ingen vet och jag vågar inte förutspå det. Men jag kan tänka mig större, bestående förändringar.

Tror du att bilsemestrandet utomlands ökar?
– Det kan det göra. Flygbranschen har det tufft just nu och det är inte säkert att priserna når ned till tidigare nivåer. Då kan det rent privatekonomiskt vara fördelaktigt att välja bilen. Infrastrukturen för bilsemester finns på plats, vilket är en utmaning för tåget som monterats ned sedan 1950/1960-talet . Du kan inte ta dig ut i Europa lika enkelt med tåg som med bil.

Publicerat: 14 september, 2020 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.