#37: Avgassystem

FOTO: Erik Hagman

Avgassystemet fyller flera viktiga funktioner. Ljuddämparen minskar motorljudet, medan partikelfilter och katalysator renar avgaserna. Det har dessutom en avgörande påverkan på motorns prestanda, då det jämnar ut avgaspulserna från förbränningen.

I förlängningen kan en kraftig buckla eller skada på avgassystemet påverka både motorns effekt och bränsleekonomi negativt.

Bättre material har inneburit att det byts allt färre sönderrostade ljuddämpare idag än för 15-20 år sedan.

Se alla delar i serien #originalpartart

Publicerat: 15 mars, 2017 Senast ändrad: 18 oktober, 2018
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.