#42: Spolarvätska

FOTO: Erik Hagman

UN1170 och en varningssymbol för brandfara. Hmm, vad kan det vara?

Flaskans blåskimrande innehåll är något så vardagligt som spolarvätska. Blandas inte mixen av tensider och alkohol med vatten kommer vätskan hålla sig flytande ned till minus 50 grader. Späd två liter koncentrat med två liter vatten och blandningen fungerar till 20–25 minus.

Det är alltid en god idé att ha en extra flaska spolarvätska med sig i bagaget, speciellt vid långresor. Både för sin egen och andras säkerhet.

Se alla delar i serien #originalpartart

Publicerat: 21 februari, 2017 Senast ändrad: 18 oktober, 2018
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.